Жените от сдружение „Сили имам да се боря” участват в самоковската застъпническа група по проект: "Вижте ни разберете ни, приемете ни - жените с увреждания и местната власт - ефективни партньори". Самата група е сформирана през септември 2009г. и веднага разви активна дейност.
Проектът се подкрепя финансово от германския комитет "Световен ден на молитвата".

Вижте ни, разберете ни, подкрепете ни!
В обучение на тема "Развитие на лидерски умения. Работа в екип" в Хасково участваха жени с увреждания от Самоков, членки на Застъпническата група, сформирана по проект: "Вижте ни разберете ни, приемете ни - жените с увреждания и местната власт -ефективни партньори". Проектът е подкрепен финасово от Германския комитет "Световен ден на молитвата".

През двата дни на обучението участничките разгледаха съвместно с водещата -психоложката Милка Кощрова, темите: "Етапи при формирането на група", "Видове групи", "Паралелът

 между група и екип", "Определяне на целите на екипа. Превръщане на проблемите в цели. Избиране на собствена цел. Екипът идеал. Стъпките на промяна", "Власт и лидерство”.

Приложни аспекти на лидерството. Практически съвети за

ефективно приложението на лидерския стил". Интерес сред всички предизвика ролевата игра. В Хасково жените-участнички посетиха и монумента на св. Богородица – закрилницата на града.

Застъпническата група на жени с увреждания от Самоков гостува в Ихтиманска община. По инициатива на групата в музея на съседния град /залата за конференции/ на 2 декември 2009г. се състоя работна среща с участието на представители на ихтиманската общинска администрация и на други местни институции - дирекция "Социално подпомагане", Дневния център за деца с увреждания, Общинския детски комплекс, сдружение "Сили имам да се боря".

Вижте ни
Споделен бе добрият опит на общинската администрация в Ихтиман при контактите на нейните представители с лицата с необратими здравословни проблеми. Представени бяха и услугите, които се предлагат на територията на общината, за хората от тази  рискова група.
Съгражданките ни от застъпническата група пък споделиха своят опит от работата си с местната власт и местните институции, имащи отношение към проблемите им.
След дискусията групата посети Дневния център за деца с открит преди почти две години.